Sakcinski-media d.o.o.

Uvjeti korištenja

Molimo Vas da pozorno pročitate Uvjete korištenja prije korištenja sakcinski.hr internet stranice na bilo koji način.

Usluge Online knjižara Sakcinski mogu se koristiti sedam dana tjedno, 24 sata na dan.
Kupac možete postati ukoliko ste punoljetna osoba, starija od 18 godina, i ukoliko prihvaćate naše ovdje navedene Uvjete korištenja, Opće uvjete poslovanja/prodaje i Uvjete kupnje koji su dostupni neposredno prije završetka kupnje.
Kupac je svaka osoba koja elektronički naruči proizvod.

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja naruči proizvod/e prihvaćanjem ponude koja mu se izdaje u elektroničkom ili pisanom obliku te izvrši plaćanje u punom iznosu koji se od njega traži u ponudi.

Kupac nije osoba koja samo zatraži informativnu ponudu putem sakcinski.hr internet stranice.
Cijene prikazane u Online knjižara Sakcinski (sakcinski.hr) su maloprodajne cijene izražene u eurima, a pored cijene u eurima prikazene su, u zagradi, cijene u kunama.

Proces kupnje potrebno je završiti do kraja.
Narudžbom proizvoda putem Online knjižara Sakcinski prihvaćate uvjete kupnje koji su navedeni na Online knjižara Sakcinski.

Poduzeće Sakcinski-media d.o.o. obvezuje se poslovati u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Poduzeće Sakcinski-media d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je kreditna/debitna kartica neispravna ili se ne može autorizirati.

Poduzeće Sakcinski-media d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako postoji sumnja u prijevaru ako pri tome elektroničkom poštom ili telefonskim pozivom obavijesti kupca.

Poduzeće Sakcinski-media d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako nije moguće kontaktirati kupca.

Poduzeće Sakcinski-media d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je adresa nepostojeća ili se iz danih podataka ne može dostaviti proizvod na tu adresu.

Poduzeće Sakcinski-media d.o.o. ne odgovara za eventualnu štetu prouzročenu nerealiziranjem narudžbe.

Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda od strane Sakcinski-media d.o.o. zbog toga što proizvod trenutno nije na zalihi ili se više ne može naručiti od dobavljača, dužni smo kupca obavijestiti pismenim putem te kupac tada može odlučiti:
• želi li otkazati narudžbu i u tom slučaju naplata niti dostava neće biti realizirana;
• prihvatiti novi rok isporuke, ukoliko se proizvod može naručiti od dobavljača i tada kupca obavijestiti o očekivanom roku isporuke;
• ukoliko se ne može identičan proizvod naručiti od dobavljača po identičnim uvjetima, tada se može kupcu ponuditi zamjenski proizvod sličnih karakteristika, po tada važećoj cijeni za taj proizvod.

Službeni jezik komunikacije na sakcinski.hr je hrvatski književni jezik.

CIJENE
Cijene su izražene u eurima (€), a u zagradi i u kunama (kn), i sadrže PDV.
Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.
Takve situacije su izvanredne i za njih se Sakcinski-media d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

DOSTAVA

Naručena roba se dostavlja samo na području Republike Hrvatske – poduzeće Sakcinski-media d.o.o. ne dostavlja naručenu robu izvan područja Republike Hrvatske.

AKCIJSKA PRODAJA
Poduzeće Sakcinski-media d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.
Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.
Nakon proteka roka akcijske prodaje, poduzeće Sakcinski-media d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.
Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na Online knjižara Sakcinski može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu poduzeće Sakcinski-media d.o.o.. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.
Poduzeće Sakcinski-media d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi u primjerenom roku izvršila isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Sakcinski-media d.o.o. nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će vas mailom (koji ste naveli kao kontakt e-mail) obavijestiti i ponuditi vam mogućnost kupnje bilo kojeg drugog proizvoda s Online knjižara Sakcinski koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Poduzeće Sakcinski-media d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane situacije.